તમે કોઇ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો?

તમે કોઇ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો?
એકાદિ મુઠ્ઠીનુ અજ્વાળુ આપવા આખીય જિદગી બળયા છો?

તમે લોહીઝાણ ટેરવા હોય તો ય કોઇના મારગથી કાંટાઓ શોધ્યા?
તમે લીલેરાં છાંયડાઓ આપીને કોઇના તડકાઓ અંગ ઉપર ઓઢ્યા?
તમે એક્વાર એનામાં ખોવાયા બાદ ક્દી પોતાની જાતને જડ્યા છો?
તમે કોઇ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો?

તમે કોઇનીય આંખોમાં વીજના કડકાથી ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો?
તમે કોઇના યે આભને મેઘધનુષ આપવા પોતાના સૂરજ ને ખોયો?
તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઇની જુદાઇમાં માથુ મૂકીને રડ્યા છો?
તમે કોઇ દિવસ પ્રેમમાં પડ્યા છો?

Advertisements

4 Responses

 1. Mukeshbhai,
  Mane gamati sunder rachna,Touching
  Nilesh Rana

 2. Dear Mukesh

  I am delighted to see you on the web. I am hoping that this inspires other friends to do the same.

  We are vacationing in Mexico right now, and guess what – your “Kaagal ne pratham tilak” is one of the books I have with me. This poem is from that book one of my more liked ones.

  Best wishes,
  Himanshu

 3. This is one of the best poem I have ever read in Gujarati. My most favourite. You are simply BEST man….

 4. “tame koi divas prem ma padya cho”
  superb, awesome,
  mane aa kavita bav j gami

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: