ગઝલ

ખેરવી નાખે જ તારાં પાન તો તુ શું કરીશ ?
ખીલવાનું દે પછી આહ્વવાન તો તુ શું કરીશ ?

વેશ સાધુનો લૈ તું બ્રહ્મચારી થાય પણ
જાગશે તારા મહી શેતાન તો તુ શું કરીશ ?

એમને મુઠ્ઠી ભરી તુ શાપ દેવા નીકળે
એ તને જો આપશે વરદાન તો તુ શું કરીશ ?

કાલ જેને તે હણ્યો તે સત્યવક્તા હુ હતો
રુબરુ આવી કહે ભગવાન તો તુ શું કરીશ ?

જિંદગી વાંચીને તારી એ કરે જો ફેસલો
ભાગ્યમાં તારા નથી અવસાન તો તુ શું કરીશ ?

 

ફોન : ૯૮૬૯૯ ૨૯૦૮૯

Advertisements

બૂટાલા હાઉસ – 4

લઘરવઘર મુફલિસ
મંદિરની બહાર
સહુના બૂટને જોતો ધારદાર

ચોર ચોરની બૂમો
અપશબ્દોનો વરસાદ
મારો મારોનો નાદ

બહુ સિફ્તથી છટકી…આગળ જૈ અટકી
કશેક વળી ગયો
પૂજારીએ ભકતોને પુછ્યુ
દાઢી હતી?…આંખોમાં ચમક હતી?
ટોળૂ ગુસ્સામા.. હા બોલ્યુ

પૂજારીએ નિ:સાસો નાખ્યો :
કાલે જ ઇશ્વર સપનામાં કહેતા હતા
તારા દ્વારે આવીશ અને હડધૂત થૈ ને જૈશ

ટોળુ ઇશ્વર જેવા ઇશ્વરને ભગાડી મુક્યાની
કિકિયારીઓ કરતુ ગર્વથી નીકળી ગયુ

બૂટાલા હાઉસ – ૩

“દર્શનના સમય પછી પ્રસાદીમાં બૂટ આપવામાં આવશે”
જાહેરાત પછી
પૂજારીના ફોન ઉપર રીતસરનો ધસારો
કંઇ કંપનીના?
અમારી સાઇઝના ખરા?
બાળકો માટે શુ?
લાઇનમા ઉભા રહેવાનુ કે ટોકન વ્ય્વસ્થા?
કેટલા વર્ષની ગેરેંટી?

પણ ૧૦૦ ટકા ગેરેંટીવાળા ઇશ્વર વિશે
પૂજારીને કોઇએ પુછ્યુ જ નહી કે
દર્શનનો સમય કેટલા વાગે?

બૂટાલા હાઉસ – ૨

મંદિરની બહાર એક બાબા
ચમત્કારીક આપે છે રાખ
ચપટી રાખ બૂટમાં રાખવાથી બૂટ ક્દી ચોરાતાં નથી
શરત એટ્લી કે ઘરમાં જ કાઢ્વાના

રાખના ઢગલા ઉપર બેઠેલા
રાખ લેવા કતારો લગાવે છે
ઇશ્વર કરતાં બાબાના ભકતો વધી રહ્યા છે

બાબાએ રાખ આપી આપી મંદિરથી દૂર
બૂટ બનાવવાની ફેકટરી ખોલી નાખી છે

ને એક કવિ કીડીના ચંપલ કેમ સિવાય
એની મથામણમા કેટ્લીય રાતોથી સૂતો નથી