બૂટાલા હાઉસ – ૨

મંદિરની બહાર એક બાબા
ચમત્કારીક આપે છે રાખ
ચપટી રાખ બૂટમાં રાખવાથી બૂટ ક્દી ચોરાતાં નથી
શરત એટ્લી કે ઘરમાં જ કાઢ્વાના

રાખના ઢગલા ઉપર બેઠેલા
રાખ લેવા કતારો લગાવે છે
ઇશ્વર કરતાં બાબાના ભકતો વધી રહ્યા છે

બાબાએ રાખ આપી આપી મંદિરથી દૂર
બૂટ બનાવવાની ફેકટરી ખોલી નાખી છે

ને એક કવિ કીડીના ચંપલ કેમ સિવાય
એની મથામણમા કેટ્લીય રાતોથી સૂતો નથી

Advertisements

5 Responses

  1. very good idea ! dear kaviraya

  2. સુંદર…

    કીડીના પગરખંની વાત વાંચી ર.પા.ની કવિતા યાદ આવી ગઈ…

  3. કહેવું પડે! .. કમાલ કરો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: