બૂટાલા હાઉસ – ૩

“દર્શનના સમય પછી પ્રસાદીમાં બૂટ આપવામાં આવશે”
જાહેરાત પછી
પૂજારીના ફોન ઉપર રીતસરનો ધસારો
કંઇ કંપનીના?
અમારી સાઇઝના ખરા?
બાળકો માટે શુ?
લાઇનમા ઉભા રહેવાનુ કે ટોકન વ્ય્વસ્થા?
કેટલા વર્ષની ગેરેંટી?

પણ ૧૦૦ ટકા ગેરેંટીવાળા ઇશ્વર વિશે
પૂજારીને કોઇએ પુછ્યુ જ નહી કે
દર્શનનો સમય કેટલા વાગે?

Advertisements

2 Responses

  1. relation is most probebly selfish

  2. હળવી પણ માર્મિક વાત…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: