હરિ આ મારા જન્માક્ષર

હરિ આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો

લખચોર્યાસી ફેરામાં આ કયાંક પડે છે ખાંચો.. હરિ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો

હરિ, તમે તો ભાગ્યવિધાતા આગળપાછળ ઘણું વિચારો ને લખતી વેળાએ પાછા સાવધ ને સચેત

હરિ તમે લખતાંતા તે દિ હું તો સાવ જ નાનો ખાલી છ જ દિવસનો નહીં તો તમને એ જ દિવસ હું કહેત

હરિ, તમે મુકવું ભૂલ્યાં છો સૂરજ નામે ઝળહળ ખાનું લ્યો હવે કરી આપો એમાં એક સુધારો સાચો ..હરિ આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો

હરિ, હવે આ જનમકુંડળી વચ્ચે છોને સૂરજ ના મૂકાય ખાલી દીવો પણ મૂકી આપો તો ય ચાલે

દીવો પણ મૂકવાનું તમને ના ફાવે તો કેવળ તમરુ નામ લખી દો પછી નહી ફરિયાદ આવતીકાલે

હરિ આ મારી જનમકુંડળીમાંથી સીધો રસ્તો તમ લગ આવે છો ને ઉબડ્ખાબડ હો ને પાછો કાચો …હરિ આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો

હરિ, જાઉં છું પાછો કિંતુ કામ હશે તો જરુર પાછો આવીશ ને નક્કી જ તમારું કામ મને પડ્વાનું

તમને પણ કૈ કામ હોય તો મળજો આવીને તો થાશે સંબંધો યે પાકા પાછુ અરસપરસ મળવાનું

હરિ, તમારી આવનજાવ્ન થતી રહેની મળે ખાત્રી તો મારે ક્યાં વાંધો છો ને જન્માક્ષ્રરમાં ખાંચો…હરિ આ મારા જન્માક્ષર તો વાંચો

મુકેશ જોશી

Advertisements