સુગંધ નો પુલ

વેકેશનના રવિવારની   એક સવારે આંખ વહેલી ખુલી ગઈ. કશે જવાનું ન હતું, આજે ઘડિયાળ ના ખિસ્સામાં આપણે નહિ
પણ આપણા ખિસ્સમાં ઘડિયાળ હતી બાલ્કનીમાં ખુરશી ગોઠવી આકાશમાં સુરજને આવવાની વાર હશે ત્યાં જ
અચાનક સામેની બાલ્કનીમાં ચાદ જેવું લાગ્યુ આટલા વર્ષોથી સામેનો બાલ્કની જોઈ હતી પણ આજે ત્યાં ખુશનમાં પ્રભાત
દેખાતું હતું માત્ર બાલ્કની જ શું કામ સામેનું આખું બિલ્ડીંગ હસું હસું થઇ રહ્યું હતું
વેકેશનમાં કોઈ નવા મહેમાન આવ્યા હશે એમ લાગ્યું એમાય મન પરોવાયું ત્યારે ખબર પડી કે
સામેના હીચકા ઉપર બેસીને બહુ સુરીલા કંઠે કોઈ ગાન છેડાયું હતું બે બાલ્કની વચ્ચે સુગંધ નો પુલ હોત તો કેવું સારું
એવા વિચારો થી મન સુવાસિત થઇ  રહ્યું હતું એ બાજુ પગની ઠેસ થી હિચકો ચાલતો હતો ને આ બાજુ એ દરેક ઠેસ થી પાપણો જુલી  
રહી હતી. પછી વિચાર આવ્યો કે આજે કોઈ વાત નહિ થાય તો કાલથી તો સોમવાર સમય નહિ મળે અને વેકેશન પૂરું
એટલામાં તો સામે નાનકડો પીંકુ પણ પેલા મહેમાનની બાજુમાં બેસી ગયો. પહેલીવાર પીકું માટે વ્હેલીસ્વારે કેટબરી લઇ
આવવાનું મન થયું પછી એક નાનકડા કાગળ પર મેં લખ્યું : આજે તમને જોઈ સવાર સુધારી ગઈ તમે તો જેને મળશો એની જિંદગી
આખી સુધરી જવાની મારી સાથે મારા ઘરે સાજે આઈસ્ક્રીમ ખાવા પધારશો તો આનંદ થશે મારા વિષે પીન્કુને પૂછી શકો છો
પછી મેં નાનકડી કાંકરી પર ચીઠી વીટાળી સામે ફેકી
થોડો ડર પણ લાગ્યો અર્ધો કલાક જીવ ઉચાટમાં રહ્યો ને એજ કકરી પર એજ ચીઠી ની પાછળ જવાબ આવ્યો લખેલું :
પીંકુ મારો ખાસ મદદગાર છે તમે ભલા છો એમ તેણે કહ્યું આ ચીઠી પણ મેં પીંકુ પાસે જ લખાવી છે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મને ગમશે જ
ખાસ જણાવવાનું કે હું આઈસ્ક્રીમ તો ખાઈ શકીશ પણ જોઈ શકીશ નહિ
તમે શું મારા માટે  બ્રેઇલ લીપી શીખી શકો એમ છો ?
શી ખબર મેં બે બાલ્કની વચ્ચે સુગંધ નો પુલ ત્યારે જ તોડી નાખેલો આજે અંધ સ્કુલમાં કવિ સંમેલન કરવા જતા પેલી  વેકેશનવા ળી વળી સવાર
મનમાં જાગી ગઈ ને મને ટોણો મારતી  ગઈ.  જોનારની બે આંખો નિર્દોષ કે નહિ જોઈ શક્નારનું મન ?

Advertisements